بیمارستان ساسان

درباره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ساسان:

لازم به ذکر است این بیمارستان در حال حاضر دارای بخش های بستری ، اورژانس، کلینیک و پاراکلینیک می باشد . علاوه بر آن بخش های سی سی یو(CCU)، آی سی یو (ICU)، دیالیز نوزادان ، زنان و زایمان ، گوش و حلق و بینی ، پوست، جراحی عمومی، ارتوپدی، چشم پزشکی، کلیه و مجاری ادراری، مغز و اعصاب ، قلب و عروق، گوارش، ریه ، روماتولوژی ، آنژیوگرافی ،(ICU) آی سی یو قلب باز ، جراحی ترمیمی، جراحی مغزو اعصاب وجراحی قلب و عروق ازجمله فعال ترین بخش های درمانی این بیمارستان در سطح کشور محسوب می شوند.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ساسان در سال 1354 با ساختمانی سیزده طبقه ، در زمینی به مساحت 955 متر و زیر بنایی حدود12000متر مربع احداث شد و تا سال 1368به عنوان یک مرکز خصوصی به فعالیت های درمانی خود ادامه داد.

در این زمان با توجه به حضور صدها جانباز و مصدوم جنگ در کشور، اولویت درمان و رسیدگی جدی به وضعیت سلامت این عزیزان و خانواده های گرامی آنان مد نظر بیشتر مسئولین ذیربط قرار گرفت و بر این اساس سهام بانک ملت در بیمارستان توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان خریداری شد تا بخش عمده ای از نیازهای درمانی مجروحین و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی مرتفع گردد.