بیمارستان فوق تخصصی صارم

بیمارستان فوق تخصصی صارم

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ، حاملگی های پرخطر ، بیماری های پستان و سرطانهای دستگاه تولید مثل زنان مجهزترین مرکز درمانی فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی در کشور مرکز تخصصی جنرال( بیماری های عمومی)

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ، حاملگی های پرخطر ، بیماری های پستان و سرطانهای دستگاه تولید مثل زنان مجهزترین مرکز درمانی فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی در کشور
مرکز تخصصی جنرال( بیماری های عمومی)

طرح و نقشه پروژه بیمارستان به مهندسین مشاور شورا- که از مهندسان با تجربه و قابل اعتماد بودند- سپرده شد و از سال 1376ش. اجرای پروژه اسکلت بتونی به مهندس هاشم صارمی و مهندس خادمی، که تا این زمان پروژه های موفق عدیده­ ای داشتند، واگذار شد و نازک کاری و تکمیل پروژه نیز صورت گرفت.
سرانجام ساختمان «بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم»، به مساحت شانزده هزار متر مربع و با بنای قریب به چهارده هزار متر در پنج طبقه و در مدت هشت سال با رعایت استانداردهای احداث بنا و لحاظ کردن کلیه نکات ایمنی و در عین حال توجه به اِرگونومی، با جلوه ای نو در اواخر سال 1376 ش شروع به احداث شد در سالهای بعد بیمارستان تجهیز شد و سرانجام در 15 مرداد 1385ش. با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، رسماً فعالیت اجرایی درمانی خود را آغاز کرد و تا امروز نیز با حفظ پویایی در حال توسعه خدمات و انجام فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی بوده است که با استقبال عمومی مردم همراه است.

sarem 1