بیمارستان نمازی شیراز

درباره بیمارستان نمازی شیراز

بیمارستان نمازی، یک بیمارستان عمومی، آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است . این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفۀ شادروان محمد نمازی است. در این مرکز آموزشی درمانی، همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان محترم، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود.

بیمارستان نمازی، یک بیمارستان عمومی، آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است . این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفۀ شادروان محمد نمازی است. در این مرکز آموزشی درمانی، همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان محترم، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود.

این بیمارستان دارای یک بخش معاینه اولیه، چهار بخش اورژانس، ۲۹ بخش بستری در چهارگروه داخلی، جراحی، ویژه و کودکان، ۹ بخش پاراکلینیک و ۹ بخش سرپایی به این شرح است:

بخش های اورژانس :
اسکرین و تریاژ، درمان حاد دو الف ، درمان حاد دو ب (اورژانس قلب) ، ارزیابی و درمان بالینی ، ICU اورژانس ، اورژانس کودکان، اورژانس نوزادان

بخش های داخلی :
داخلی عمومی ۱ ، داخلی عمومی ۲ ، داخلی گوارش ، داخلی کلیه و غدد ، داخلی بیماری‌های خون ، داخلی مغز و اعصاب ۱ ، داخلی مغز و اعصاب۲ ، پیوند مغز استخوان ، مراقبت‌های قلبی ۱ ، مراقبت‌های قلبی ۳

بخش های جراحی:
مراقبت‌های پس از بیهوشی ، جراحی۱ ، جراحی۳ ، جراحی کودکان ، جراحی قلب ، جراحی پلاستیک و ترمیمی ، جراحی استخوان و مفاصل ، جراحی مغز و اعصاب ، جراحی کلیه و مجاری ادراری

بخش های ویژه:
پیوند اعضاء – کلیه و کبد، مراقبت‌های ویژه مرکزی ، مراقبت های قلبی ۲ ، مراقبت‌های ویژه داخلی ، مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان ،مراقبت‌های ویژه داخلی کودکان ، مراقبت‌های ویژه جراحی ، مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب ۱ ، مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب ۲ ، مراقبت‌های ویژه جراحی نوزادان ، مراقبت‌های ویژه جراحی کودکان

بخش های کودکان:
داخلی کودکان ۱ ، داخلی کودکان ۲ ، داخلی کودکان ۳ (یادآوری : بخش های جراحی کودکان ، مراقبت های ویژه داخلی کودکان ونوزادان ، بخش های اورژانس کودکان و نوزادان نیز در بخش های جراحی، داخلی و اورژانس بیمارستان نمازی، فعالیت دارند.)

بخش های پاراکلینیک:

آزمایشگاه (ایمونو سرولوژی ، انگل شناسی، بانک خون، بیوشیمی، تجزیه ادرار، خون شناسی، سیتولوژی، میکروب شناسی، آزمایشگاه کنترل کیفی)، پزشکی هسته ای، تدارکات جراحی، داروخانه، رادیولوژی (آنژیوگرافی، ام. آر. آی، رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، فلوروسکوپی، ماموگرافی)، فیزیوتراپی، نوار قلب، سنجش تراکم استخوان ، سنجش گازهای خون

بخش های سرپایی:

بخش های اندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی کودکان، اکوکاردیوگرافی بزرگسال، آنژیوگرافی قلب و عروق، پزشکی هسته ای، همودیالیز کودکان، همودیالیز بزرگسالان، سنگ شکن، شیمی درمانی، ارائه می شود.