جراحی غبغب

neginsalamatehakim . جراحی غبغب . نگین سلامت حکیم

جراحی غبغب

عمل جراحی غبغب یک عمل جراحی زیبایی است که به سفت کردن عضلات گردن و زیر چانه، از بین بردن چربی ها و کمک به عقب کشیدن خط چانه میپردازد. این عمل جراحی برای کسانی که دچار افتادگی خط فک شدهاند، افرادی که در گونه های خود چربی زیادی دارند و یا به منظور بهبود حالت خط فک مورداستفاده قرار نمی گیرد. در این موارد می توان از عمل لیفت به عنوان یک جایگزین بهتر استفاده کرد.

انواع عمل های جراحی غبغب

لیپوساکشن برای غبغب

عمل جراحی سنتی غبغب

لیپوساکشن لیزری

لیپوماتیک

لیفت صورت

لیفت با نخ

لیپولیز تزریقی

ساعات کار