slider5 2
گلم زرد و گره چکا
این مکان دارای آب و هوای بسیار عالی بوده که حتی در زمستان بازدید کنندگان زیادی
را به خود جذب می کند.
تنگه کافری

 


این تنگه به علت داشتن دید فوق العاده زیبا به رودخانه و سد سمیره و قرار گرفتن این
تنگه در میان کوه های کبیر کوه، دینار کوه و مانشت و به جا ماندن آثار معماری پیشینیان
از زیبایی توصیف نشدنی برخوردار بوده و سالیانه هزاران گردشگر را به سمت خود روانه
می سازد.
تنگه رازیانه
یکی از پدیده های زمین شناسی بوده و دارای تنگه ای باریک وعمیق می باشد. در درون
این تنگه رودخانه ای در جریان بوده و
75هکتار از این منطقه جز آثار طبیعی ملی در
سال
1388در آمده است. دره پرپیچ و خم این مکان بسیار دیدنی بوده و این تنگه
زیستگاه جانورانی همچون سمور،بز،شغال،کال و گربه وحشی است. این تنگه به دلیل
رویش فراوان رازیانه تنگه رازیانه نام گرفته است